کامبوج مرد لائوتا را با 5 کیلوگرم مواد مخدر غیرقانونی دستگیر کرد

تاریخ: 7/21/2017 7:30:00 PM +00:00
جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

پلیس کامبوج سینهاو روز شنبه یک مرد لائوتایی را دستگیر کرد که گفته می شود قاچاق حدود 5 کیلوگرم متامفتامین کریستال از لائوس به کامبوج یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر است. وی گفت: یین پنارتیت، رئیس گروه مبارزه با مواد مخدر در وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور گفت: Chakly Chertaly 22 در شمال کامبوج استان استونگ Treng قرار گرفت که در مرز لائوس قرار دارد پنج بسته بزرگ از مواد مخدر غیرمجاز کاملا وزن تقریبا 5 کیلوگرم از مظنون دستگیر شدند در طی حمله او در گزارش منتشر شده به رسانه ها کامبوج هیچ حکم اعدام برای مواد مخدر قاچاقچیان قانون اشخاصی که بیش از 80 گرم مواد مخدر را حمل می کنند، به حبس ابد محکوم خواهند شد. در طی شش ماه نخست سال 2017، 9 694 مظنون در 4 334 مورد مربوط به مواد مخدر دستگیر شده اند. یک مقام مؤسسه ملی مبارزه با مواد مخدر بیش از 120 کیلوگرم مواد مخدر غیرقانونی مصادره شده است