کارشناسان سازمان ملل می گویند کره شمالی مواد منفجره ای را به سوریه و میانمار ارسال کرد

کریمه شمالی کره جنوبی آسیا pacificNorth کره مواد منفجره را به سوریه و میانمار ارسال می کند کارشناسان سازمان ملل می گویند که عملیات مربوط به ردیابی داده ها را دنبال می کند. زنان پاکستان روز جمعه یک پرچم کره شمالی در یک مراسم به نام یک پارک در دمشق پس از کیم ایل، بنیانگذار و رهبر ارشد کره شمالی، کره شمالی، کره شمالی، در روز 31 اوت 2015 ویدئو توسط رابرت SUTTON MATTOCK آغاز شده توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 02 28 کره شمالی کره ای را که در برنامه های موشکی و سلاح های شیمیایی بالستیک برای سوریه استفاده می شود همراه با تکنسین های موشکی در ویولون