کره جنوبی برای فرستادن سفیران ویژه به کره شمالی برای تحریم های هسته ای با آمریکا

کره جنوبی کره شمالی کره شمالی کره شمالی کره جنوبی کره شمالی کره جنوبی برای ارسال سفیران ویژه به کره شمالی برای فشار آوردن به مذاکرات هسته ای با USfunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint YONHAP AFP رئیس جمهور کره جنوبی ماه جائه در R دست کره جنوبی را به عنوان رئیس جمهور کیم Yong Nam L قبل از جلسه خود در خانه آبی ریاست جمهوری آفران در سئول در 10 فوریه سال 2018 به پایان می رسد NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 04 رئیس جمهور کره جنوبی ماه جی در یک تیم از سفیران ویژه از جمله رئیس جاسوسی سئول را به شمال در روز دوشنبه به ف