کره شمالی: کنت Bae، زندانی سابق آمریکا، سخنرانی می کند

کره شمالی حقوق بین المللی کره شمالی آخرین به روز رسانی 2018 02 26 کره شمالی کشته شدن سابق زندانی آمریکایی کنت بیه سخنرانی در ارتباط با ردیابی داده های موفقیت آمیز Social social liyer trailer TweetUSG شهروند کنت بئه دو سال در اردوگاه کار کر? شمالی کشته شد. او در ابتدا به خاطر تلاش ادعایی برای سرنگونی رژیم با انتشار متون دینی مسیحی مسیحی در نهایت در نوامبر 2014 به دلیل تلاش های دولت اوباما آزاد شد. او اکنون در کره جنوبی زندگی می کند و در آنجا یک سازمان غیردولتی را در اختیار نزاع کنندگان از شمال می گذارد.