3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

گمانه زنی ها در مورد امکان پذیر شدن کیم جونگ-یون در چین

کیم جونگ، وزیر امور خارجه کره، چین، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، پاکستان، کیم جونگ، کیم جونگ، کیم جونگ، کیم جونگ، کیم جونگ، کیم جونگ، کیم جونگ متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 27Beijing تحت تنگ امنیت بود سه شنبه با گمانه زنی گسترده که رهبر کره شمالی کیم جونگ یون پس از ورود گزارش شده از Pyongyang از یک قطار ویژه با افتخار به دیدار