Duterte فیلیپین برای خروج از ICC از "حملات خشمگین"

ICCRodrigo DutertePhilippinesAsia pacificPhilippines s Duterte می رود تا ICC را ترک کند تا عملکرد حملات ظالمانه مرتبط شود. پیگیری داده های موفقیت آمیز DataLocal li_tracker Tweetprint Noel Celis AFP یک اداره مبارزه با مواد مخدر فیلیپین نماینده PDEA بخشی از یک خیابان را نگهداری می کند که ساکنان آن به طور موقت در جریان حمل مواد مخدر در 28 ژوئن 2018 Text byNEWS WIRESLatest update 2018 03 14 فیلیپین روز چهارشنبه اعلام کرد که از دادگاه بین المللی جنایی ICC به دلیل آنچه ریچاردو دوتره رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است حملات فجیعی توسط سازمان ملل متحد