3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

حکومت می گوید، حملات بورکینافاسو ممکن است مذاکرات ضد تروریسم G5 در ساحل را هدف قرار دهد

حملات بغداد فوآواآگادوگوآفریکا حملات بغداد فاسو ممکن است هدف G5 را هدف قرار داده است گفتگوهای ضد تروریستی ساحلی اوباما می گوید فاکتورهای مرتبط با ردیابی اطلاعات ردیابی شده است Social social networking Tweetprint Ahmed Ouoba خبرنگاران امنیتی AFP در روز 2 مارس 2018 به عنوان بوکوحرام موسسه Français در وواگادوگو پوشش داده شده اند. توسط Laurent BERSTECHER Zohra BEN MILOUDKext by NEWS WIRES آخرین آپدیت 2018 03 05Dozens مردم روز جمعه در حملات دوقلوی به سفارت فرانسه در بورکینافاسو و ستاد نظامی ارتش در کشور کشته شدند.