3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

رکسانا برای بهار عربی: چرا تونس موفق شد که دیگران شکست بخورند؟

بهار عربی دموکراسی تونس آخرین به روز رسانی 2018 03 19 رفاه برای بهار عربی چرا تونس موفق شد که دیگران موفق به انجام آن شوند؟ ردیابی داده های موفقیت آمیز در بین المللی نتایج ردیابی اجتماعی لایبریج TweetTunisia است که در آن بهار عربی آغاز شد امروز هفت سال با وجود برخی از شکست ها، تنها کشور در جهان عرب است که این قیام ها داده شده است راه به سوی انتقال صلح آمیز به یک دموکراسی کارآمد مهمان صفوان ماشی می گوید که هیچ تصادفی نیست Masri که مسئول مرکز تحقیقات جهانی دانشگاه کلمبیا می گوید سنت های اصلاح طلبی و تحمل