3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

زندگی پس از ابولا در سیرالئون

سیرا لئون Ebolaepidemic آخرین به روز رسانی 2018 03 06 زندگی پس از ابولا در سیرا لئونفیکس linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker TweetSierra Leone در حال آماده سازی برای انتخاب رئیس جمهور جدید در یک انتخابات عمومی در روز چهارشنبه یکی از چالش های اصلی برای رهبر بعدی کشور خواهد شد به عواقب ابولا روبرو اپیدمی که بیش از 4000 نفر را کشت. دو سال پس از پایان رسمی این اپیدمی، دو سال است، اما هزاران نفر از بازماندگان از نظر مقامات رها شده اند. تیم ما بر روی زمین گزارش شده است برنامه ای است که توسط پاتریک لوت و ربکا مارتین پاین