3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

زوما در آفریقای جنوبی در تاریخ 6 آوریل در دادسرای جنایی دستگیر شده است

آفریقای جنوبی Jacob ZumacorruptionAfricaSouth Africa Suma Zuma در دادگاه در 6 آوریل در عمل جراحت پیوند linkedSuccessful data trackingSocial li_tracker Tweetprint آرشیو AFP متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 26 ژاکوب Zuma، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، در روز 6 آوریل در دادگاه ظاهر خواهد شد به اتهام فساد ادعا شده است پلیس روز دوشنبه یک مورد که می تواند او را ببیند، زوما به اتهام اخراج از رییس جمهور از خرید 5 میلیارد یورو 4 میلیارد یورو از قایق های گشت زنی جنگنده های نظامی و تجهیزات نظامی ساخته شده توسط پنج شرکت اروپایی متهم شده است. او استعفا داد