3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سرباز سابق مظنون به دخالت در حملات Burkina Faso

Burkina FasoFranceIslamic veilAfricaForme سرباز مظنون به دخالت در حملات Burkina Faso linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint Ahmed Ouoba خبرنگاران AFP به دنبال به عنوان پرسنل امنیتی در کنار یک پرسنل زره پوش در اوآگادوگو در تاریخ 2 مارس 2018 حرکت می کند ویدیو byCatherine NORRIS TRENTText byFRANCE 24Follow france24_en on twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 05A سرباز سابق بورکینافاسو ممکن است در روز جمعه حملات همزمان توسط القاعده مرتبط افراط گرایان را در مقر ارتش و بسیار تحت پوشش سفارت فرانسه در Ou پایتخت