3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سسی مصر: از رهبر کودتا به قدرتمند استبدادی

انتخابات مصر در انتخابات عبدالفتاح السیسی آفریقا مصر سیسسی از رهبر کودتا به نیروهای قدرتمند اقتدارگرا پیوند داده شده ردیابی اطلاعات ردیابی اجتماعی لایتراکر Tweetprint خالد دزوک خبرگزاری فرانسه پوستر تبلیغاتی برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در خیابان های قاهره دیده می شود Text byFRANCE 24Follow france24_en in twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 27 ابد فتاح السیسی تنها پس از اجرای تقریبا بدون قید و شرط در مصر در انتخابات ریاست جمهوری در 26 مارس، 28 مارس ریاست جمهوری را برگزید، اما بسیاری از آنها برای ثبات ثبات او را مورد انتقاد قرار دادند و همچنین از بازگشت مصر به یک کشور