سیرالئون رهبر جدیدی را با امید به پایان دادن به بحران اقتصادی به عهده می گیرد

انتخابات ریاست جمهوری سیرالئون انتخابات آریاکا سیرا لئون رهبر جدید را امیدوار می کند با پایان دادن به بحران اقتصادی، مرتبط با ردیابی اطلاعات ردگیری های اجتماعی، اجتماعی و بین الملل لیبی Tweetprint Issouf Sanogo خبرگزاری فرانسه حامی سیرالئون سمورا کامارا، نامزد ریاست جمهوری کنگره آمریکا، در 5 مارس 2018 در مکتنی شمالی شمالی سیرالئون توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 07 رأی دهندگان در سیرالئون در روز چهارشنبه به انتخابات رسیده بودند تا رئیس جمهور جدیدی را با بسیاری از تغییرات اقتصادی دلسوز و افزایش سطح زندگی در یکی از فقیرترین دنیای جهان انتخاب کنند.