30 فروردین 1397
صفحه اصلی

محاکمه بورکینافاسو در مورد کودتای سال 2015 که پس از پیروزی در دفاع از کشور انجام شد، به حالت تعلیق درآمده است

Blaise CompaoréBurkina FasocoupsAfricaBurkina Faso trial over the failed coup 2015 suspended after defense walks outfunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint Ahmed Ouoba AFP در این فایل عکس گرفته شده در تاریخ 27 آوریل 2017 در High Court of Justice در اوجادوگو Djibril Bassole L و General Gilbert Diendere در انتظار افتتاح محاکمه رئیس جمهور سابق و اعضای آخرین دولت آن نوشته شده توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 02 28 محاکمه برجسته در مورد کودتای 2015 شکست خورده در بورکینافاسو در روز سه شنبه فقط چند ساعت پس از آن افتتاح شد