مصری ها در سال 2013 از مرگ فرانسوی زندانی محروم شده اند

مصر، فرانسه، فرانسه، فرانسه، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، مصر، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، مصر، مصر، مصر، مصر، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسه، فرانسوی ها در قاهره پس از ضرب و شتم در یک سلول در 13 سپتامبر که در یک ایستگاه پلیس بازداشت شده اند، از آنجا که وی یک ویزای معتبر نداشت، فوت کرد. طبق پرونده محاکمه، شش زندانی در سلول او را به قتل رسانده بود