مصر: هفت سال از انقلاب

مصر، انتخابات مصر، عبدالفتاح السیسی، افریقا مصر، هفت سال از زمان انقلاب، مرتبط است. ردیابی اطلاعات ردیابی اجتماعی، لیفت شیوهنامه، Tweetprint محمد الشاهده، خبرگزاری فرانسه، جوانان مصری، از ایستگاه رای گیری خارج شده و با پوسترهای انتخابی حامی حامیان مالی، که تصویری از پرزیدنت عبدالفتاح السیسی در پایتخت قاهره را دارند، می روند. منطقه گیز در 25 مارس متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 26 همانطور که مصر رای در انتخابات ریاست جمهوری در اینجا حوادث کلیدی در کشور آشفته از قیام 2011 که به پایان رسید 30 سال حاکمیت خیابان