3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

منحصر به فرد: با نیروهای Burkinabe پاسخ به حملات تروریستی در پایتخت

Burkina Fasosuicide bombingjihadAfricaExclusive با نیروهای Burkinabe پاسخ به حملات تروریستی در سرمایه سازی linkedSuccess Tracking dataSocial li_tracker Tweetprint FRANCE 24 screen grabText byBangaly Touré Kalidou SYLatest update 2018 03 04FRANCE 24 خبرنگارها Kalidou Sy و Bangaly Touré با واحدهای اول واکنش به حملات تروریستی سرانجام در 2 مارس، سفارت فرانسه در ووآگادوگو با هدف قرار دادن پایگاه نظامی ارتش بورکینو فاسو و سفارت فرانسه در پایتخت بورکینا فاسو به سر می برد.