30 فروردین 1397
صفحه اصلی

ویدیو: شهر لیبی در بنغازی رویاهای آینده ای روشن تر

لیبی، مامور قذافی، به روز رسانی 2018 03 03 ویدئوی لایبی از بنغازی، آرزوهای آینده ای روشنتر را در بر می گیرد. ردیابی اطلاعات ردیابی اطلاعاتی اجتماعی لیبرتك Tweet Tweet بنگازی در حال زانو است دومین شهر بزرگ لیبی در تلاش است تا از چهار سال جنگ میان شبه نظامیان جهادی و ارتش ملی لیبی، فیلد مارشال خلیفه هفتار حدود 40 درصد از شهر بندر شرقی در جنگ فرانسوی 24 از اریک د لارن و تیری ترلورر از بنغازی تخریب شد هنگامی که جهادی ها در سال گذشته از شهر لیبیایی بنغازی فرار کردند