پیشرفت آهسته در تحقیق در مورد قتل روزنامه نگاران RFI در مالی

MaliFranceRFIAfrica پیشرفت در تحقیقات در مورد قتل های روزنامه نگاران RFI در Malifunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint RFI کلود ورلون چپ و Ghislaine Dupont در ماه نوامبر 2013 در شمال مالی به قتل رسیدند. ویدئو byNicholas RUSHWORTHText byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 04A قاضی فرانسه در ماه فوریه به مالزی در ماه فوریه به مالزی مرگ ناگهانی 2013 روزنامه نگاران RFI Ghislaine Dupont و Claude Verlon اما قادر به بازدید از Kidal محل قتلs گروهی اختصاص داده شده به حافظه خود را در یک جلسه در Saturda گفته شد