گروه جهادی ادعا می کند حملات به ارتش، سفارت فرانسه در بورکینافاسو

Burkina FasoOuagadougoujihadAfricaJihadist group ادعا می کند حملات به سفارت نظامی فرانسه در بورکینا Fasofunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint احمد Ouoba خبرگزاری فرانسه سربازان Burkinda در روز 3 مارس 2018 در اوآگادوگو گشت در روزی که دهها تن از مردم در حملات دوقلوی به سفارت فرانسه و ارتش کشور کشته شدند متن byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 04 گروه جهادی برای حمایت از اسلام و مسلمانان JSIM مسئولیت حملات دوقلو در بورکینافاسو را در یک پیام ذکر شده روز شنبه توسط موریتانی آل