3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

"چند کشته" پس از پل عابر پیاده در میامی سقوط کرد

USAaccidentFloridaAmericas کشته شدن چند نفر پس از پل عابر پیاده در Mayamfunction، مرتبط شده است ردیابی اطلاعات ردیابی Social social li_tracker Tweetprint Antoni Belchi AFP پل عابر پیاده جدیدی که بیش از شش مسیر خط در میامی خرد شده است تعدادی از اتومبیل زیر Text ofNEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 15A پل عابر پیاده سقوط کرد به بزرگراه در یک دانشگاه کالج میامی در روز پنج شنبه خرد کردن حداقل پنج وسیله نقلیه تحت اسلب های عظیم و کشتن چند نفر مقامات گفت که تعداد زیادی از مردم دیده شده اند که به آمبولانس بارگذاری شده و مقامات راه اندازی searchc