اداره کل اداری کالیفرنیا را در مورد قوانین طرفدار مهاجرت مطرح می کند

فردریک جی براون، خبرنگار و طرفداران در روز 5 مارس یک روز قبل از تشکیل دادگاه عدالت، در دادگاه ایالات متحده دادخواستی را برای جلوگیری از قوانین ایالت کالیفرنیا که حفاظت از مردم را گسترش داده است، در مراسم تظاهرات در لس آنجلس کالیفرنیا شرکت می کند. زندگی در ایالات متحده به طور غیرقانونی ویدیو byNaibe REYNOSOText byFRANCE 24Follow france24_en در توییتر آخرین به روز رسانی 2018 03 07 وزارت دادگستری ایالات متحده در سه ماهه سوم کالیفرنیا شکایت خود را از قوانین شهرستان sanctuary