30 فروردین 1397
صفحه اصلی

مدیر ارتباطات Trump و همکاران نزدیک Hicks استعفا داد

دونالد TrumpWhite HouseUSAAmericas مدیر ارتباطات و نزدیک همکاران Hicks استعفای عملکرد linkedInSuccess ردیابی داده ها Social ljtracker Tweetprint ماندل Ngan AFP عکس عکس کارگردان ارتباطات کاخ سفید Hope Hicks در 21 فوریه 2018 ویدیو byFRANCE 24Text توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 01 مدیر ارتباطات خانه خانه Hope Hicks یکی از رئیس جمهور دونالد Trump بیشترین اعتماد و طولانی ترین کمک های خدمتکار به طور ناگهانی استعفای خود را اعلام کرد روز چهارشنبه یک رئیس جمهور محکوم می شود که ارزش وفاداری و تأکید دارد. عزیمت هیکس که کار می کرد