3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مولر در سازمان تحقیقاتی Trump در روسیه تحقیق می کند

Donald TrumpRobert MuellerUSAAmericasMoeller احضار Trump سازمان در روسیه Probefunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint Bryan R Smith AFP دیدگاه Trump ستون برج سازمان ترامپ در 8 ژوئن 2018 در نیویورک متن توسط NEWSWIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 16 مشاور ویژه برای بررسی تاثیر مسکو در انتخابات آمریکا، شرکتی را که توسط دونالد ترامپ تاسیس شده است، برای بازپرداخت اسناد مربوط به روسیه گزارش داد. او گفت که روز پنج شنبه پروب را به رئیس جمهور نزدیک می کند. برای اولین بار از زمان آغاز تحقیقاتش