3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کوبایی به عنوان دوران کاسترو به پایان رسیده است

کوبا رائول Castro ElectionsAmericasCubans رای دادن به عنوان دوران کودکی نزدیک به endfunction linkedInSuccess data trackingSocial li_tracker Tweetprint HO تلویزیون کوبا AFP TV گرفتن در تلویزیون کوبا در تاریخ 11 مارس 2018 نشان می دهد رئیس جمهور کوبا رائول کاسترو رأی خود را در استان سانتیاگو د کوبا در انتخابات برای تصویب مجلس ملی جدید فیلم byFRANCE 24Text توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 12 کوبایی روز یکشنبه رای دادند برای تصویب مجلس ملی جدید گام اصلی در یک فرایند که منجر به بلند شدن یک رئیس جمهور جدید اولین در حدود 60 سال از خارج از فام کاسترو