3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سارکوزی در دومین روز بازجویی در پرونده لیبی مواجه است

فرماندار قذافی نیکولاس سارکوزی فرانسوی فرانسوی سارکوزی روز دوم از سوء قصد در پروسه بهره برداری در لیبی روبرو شده است ردیابی اطلاعات ردیابی اجتماعی اسکای لایتراکر Tweetprint AFP عکس عکس رئیس جمهور سابق فرانسه نیکولا سارکوزی 63 ارتباطی پیچیده با دیکتاتور دیوید لیام دیروز داشت. رییس جمهور سابق فرانسه در روز چهارشنبه با تحقیقات محققان در رابطه با انتخابات سال 2007 خود در لیبی،