3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فرانسوی ها به شرکت ها می گوید که شکاف جنسیتی و یا جریمه نقدی از بین می رود

EqualitywomenFranceEuropeScrap جنسیت پرداخت جریمه و یا جریمه صورت فرانسه ادعا می کند که شرکت ها عملکرد مرتبط مرتبط با ردیابی داده ها را در اختیار شرکت های اجتماعی قرار داده اند Tweetprint توماس سامسون AFP یک خانم دارای مدرک یادداشت احترام من در طول تظاهرات برای پرداخت حقوق برابر مردان و زنان در تاریخ 7 نوامبر 2016 در Place de la Republique در پاریس متن توسط NEWSWIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 07 شرکت های فرانسوی سه سال برای تمیز کردن شکاف های جنسیتی خود و پرداخت جریمه های احتمالی تحت برنامه هایی که توسط نخست وزیر ادوارد فیلیپ روز چهارشنبه به اتحادیه ها و کارفرمایان پرداخت می شود، مردان به طور متوسط ??9 درصد مالیات می پردازند