ایرلند: فرشتگان فراموش شده Tuam

خبرنگاران ایرلند کالیفرنیا آخرین اخبار به روز رسانی 2018 03 16Ireland فرشتگان فراموش شده Tuamfunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker TweetOur خبرنگاران به ایرلند بازگشته اند که در آن بقایای 800 کودک که در خانه مادر و کودک Tuam در شهرستان گالوی درگذشت در گور دسته جمعی یافت شد تیم ما با بازماندگان خانه ای که به آنها گفت دردشان و بازسازی فرزندان سرقت شده خود را تصور کن جهان که در آن شما با زور از مادر خود جدا شده اید به همین دلیل است که از بیرون ازدواج متولد شدید دنیایی که در آن شما را ناامید نامیده می شود و او فاحشه است Wo