بدبختی شدید در مدرسه نظامی معتبر فرانسه دیده می شود

فرانسه سوءاستفاده های افراطی فرانسه افراطی فرانسه افراط گرایی در مواجهه با مدرسه نظامی معتبر فرانسوی در ارتباط با ردیابی اطلاعات موفقیت آمیز لیفت تروریست ها Tweetprint پاتریک Kovarik خبرگزاری فرانسه دانشجویان ویژه مدرسه نظامی فرانسه سنت سیر در خیابان شام الیزس در پاریس در سالروز راهپیمایی سالانه روز بسکتل در 14 ژوئیه سال 2016 به راه می اندازند Text byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 23 روزنامه فرانسوی Libération در روز جمعه گزارشی بزرگ در مورد misogyny شدید در مدرسه آمادگی نظامی Lycée سنت Cyr را نشان داد جزئیات جنسی شدید