3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

برنامه ویژه: پوتین در دوره چهارم در پیروزی رو به زوال برنده شد

روسیه، ولادیمیر پوتینلایتز، برنامه ی پراکسی اروپایی، پوتین، چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده گرفت. پیوند داده ها در ردیابی داده ها، جاسوسی اجتماعی، جاسوسی، جاسوسی، جاسوسی، جاسوسی، جاسوسی، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت، امنیت و ... twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 19 رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در پی پیروزی در انتخابات رکورد زده در یکشنبه به یک شش سال دیگر در قدرت دست یافت.