بغداد برای پایان دادن به محاصره هوایی کردستان عراق

حكومت كردستان عراق برای پایان دادن به توقف محاصره هوایی كردستان عراق پیوند داده ها ردیابی اطلاعات موفقیت آمریكا به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حیدر الحدی"، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه سه شنبه، ممنوعیت ترافیک هوایی بین المللی برای منطقه کردستان را لغو می کند و طی یک هفته می تواند پرواز کند. پروازهای بین المللی به ناحیه نیمه خودمختار 39 دو فرودگاه اصلی در اربیل و سلیمانیه