بمبا، کنگو، درخواست بازپرداخت دستمزد را از دست می دهد زیرا قاضی حکم جدیدی را صادر می کند

جیمز پری بمبا 55 نخستین مردی است که توسط جنبش خشونت علیه جنایات جنگی در دادگاه ICC محکوم شده است. Text byFRANCE 24Follow france24_en در تویتر آخرین بروز رسانی 2018 03 08 جرائم قضایی در دادگاه لاهه در روز پنج شنبه درخواست تجدید نظر ژان پیر بمبا معاون کنسول کنگو را در مورد محکومیت رشوه خواندند و خواستار تعقیب جدید زندان شدند. بمبا 55 ساله در هشتاد سال محکوم شد