30 فروردین 1397
صفحه اصلی

به منظور جلوگیری از سربازان فرانسوی به جز "شرایط محدود"

Donald TrumptransgenderUS militaryAmericasTrump دستور می دهد که نیروهای فرانسوی را ممنوع کند مگر اینکه در شرایط محدودی کار کند linkedSearch Data Tracking Social social li_tracker Tweetprint AFP file photoText by NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 24 رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داد جمعه شب را ممنوع اعلام کرد که اکثر نیروهای فرانسوی از خدمت در ارتش صرف نظر از شرایط محدود تماس های خود را در سال گذشته برای ممنوع کردن افراد متخلف از خدمت به کاخ سفید گفت که حفظ نیروها با تاریخ و یا تشخیص دیسفری جنسیتی به عنوان کسانی که ممکن است