حکم دستگیری برای لی مونگ باب رییس جمهور سابق صادر شده است

کره جنوبی اردن فساد آسیا پاکستان آرشیو صادر شده برای رییس جمهور سابق لی مونگ بابت ادعاهای فساد اداری مرتبط با ردیابی اطلاعات ردیابی جاسوسی اجتماعی li_tracker Tweetprint Jewel Samad رئیس جمهور کره جنوبی لی مونگ باب در اجلاس نشست شرق آسیا در پنومپن در تاریخ 20 نوامبر 2012 متن توسط WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 22A جنوبی دادگاه کره ای در روز پنج شنبه یک حکم دستگیری برای رییس جمهور سابق لی مونگ تایید کرد که در مورد تعدادی از ادعاهای فساد اداری، آخرین وی را در یک سری از رهبران متخلف در رسوایی و مشکلات دیگر پس از خروج از دفتر