خوزه آبرئو، بنیانگذار ارکستر جوانان السصمت ونزوئلا، می میرد

ونزوئلامریکایامریکا جوزف آروئو بنیانگذار ارکستر جوانان ونزوئلا El Sistema diesfunction linkedInSuccess tracking dataSocial li_tracker Tweetprint لئو رامیرز AFP در این فایل عکس گرفته شده در تاریخ 28 نوامبر 2012 بنیانگذار پروژه موسیقی System El Sistema در ونزوئلا خوزه آنتونیو Abreu حرکت می کند در کنار وستژوانی Maestro گوستاو Dudamel خارج از قاب آبرئو در روز شنبه متوقف شد Text by NEWS WIRES آخرین آپدیت 2018 03 25Jose آنتونیو آبرئو یک سیاستمدار و متخصص موسیقیگر است که شبکه ای از بیش از 1 500 ارکستر و کور برای جوانان ایجاد کرده است