دانشمند دوران شوروی می گوید که او به ایجاد عامل عصبی در ردیف حمله جاسوسی کمک کرد

خبرنگار روسی اسریری، بریتانیا، انگلیس، اروپا، دانشمند سابق اتحاد جماهیر شوروی، می گوید که او به ایجاد عامل عصبی در جاده حمله جاسوسی کمک کرده است. پیوند داده های موفقیت آمیز، ردیابی داده های اجتماعی، لایحه یابی لیفتراکر، دانیل لیال اولیوف، خبرگزاری فرانسه انگلیس و متحدان غربی آن، روسیه را متهم کرده اند که مسمومیت جاسوسی سابق سرگئی اسکریپال و دخترش را با یک عامل عصبی مرگبار به عنوان نوچیک متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 20A دانشمند دوره های دوران جنگ سرد اذعان سه شنبه او کمک کرد ایجاد عامل عصبی که بریتانیا می گوید استفاده شده بود به مسموم کردن جاسوسی سابق و دخترش در تناقض با ادعا مسکو است که n