در تصاویر: استفان هاوکینگ، سفیر علوم

فیزیکدانلود Steffen HawkingSCIENCEIn pictures Stephen Hawking سفیر علم و تکنولوژی مرتبط پیوند داده ها ردیابی اطلاعات Social social li_tracker Tweetprint Zero G AFP استفن هاوکینگ، کیهان شناسی بریتانیایی در طول پرواز بیش از اقیانوس اطلس در 26 آوریل 2007 تجربه گرماسنجی ندارد. text byFRANCE 24Follow france24_en in twitter آخرین اخبار 2018 03 14 فیزیکدان بریتانیا استفن هاوکینگ درگذشت 76 مسلما مشهورترین علمی که از آلبرت انیشتین به عنوان سفیر در تلاش برای حل کردن پیچیدگی های پیچیده ترین جهان شناخته شده بود، FRANCE 24 به تصویر کشیدن دنی