3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دوست دختر مسلح سوپرمارکت Trèbes تحت بررسی رسمی قرار گرفت

مبارزه با تروریسم فرانسه حزب فرانسه حزب سوسیالیست Trèbes سوپرمارکت تحت تحقیقات رسمی مرتبط پیوند داده ها ردیابی داده ها Social social networks li_tracker Tweetprint Eric Cabanis AFP اعضای فرانسوی تیم تحقیق و مداخله BRI در طول عملیات جستجو در منطقه مسکونی Ozanam در Carcassonne جنوب غربی فرانسه در تاریخ 23 مارس 2018، منطقه را محافظت می کند. Text byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 27 محققان فرانسوی، دوست دختر 18 ساله مسلمان مسلمان را که هفته گذشته در جنوب فرانسه به شکل چهار نفر کشته شدند، قرار داد