روسیه پروب را به مسمومیت دختر اسکریپال باز می کند

اسناد رسمی روسیه در اروپا به روسیه باز می گردد و مسمومیت با اسکریپال به شمار می آید. اسکریپال در ارتباط با ردیابی داده ها است. اسکایپال، اسکریپال، اسکریپال را باز می کند. TweetPredint Ben Stansall AFP نمونه های کیفی کارکنان AFP پس از دستکاری در نواحی سلیسبوری در جنوب انگلیس در تاریخ 16 مارس 2018، به عنوان تحقیقات در مورد حمله عوامل عصبی ادامه دارد. VideoTohomas LOWETthxt byFRANCE 24Follow france24_en in twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 16 روسیه در روز جمعه پرونده ای را علیه قتل یقینا یولیا اسکریپال که همراه پدرش توسط یک عامل عصبی در بریتانیا مسموم شده بود، بازداشت کرد. کمیته ای که