30 فروردین 1397
صفحه اصلی

روسیه 23 دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرد

الکساندر نجموف AFP یک افسر پلیس در خارج از ساختمان سفارت بریتانیا در مسکو در 14 مارس 2018 گشت زنی کرده است. متن به وسیله NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 17 روسیه روز شنبه اعلام کرد 23 دیپلمات بریتانیایی را اخراج خواهد کرد و فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد. شورای بریتانیا در پاسخ به اقدامات تحریک آمیز لندن در مورد مسمومیت یک عامل دوجانبه سابق روسیه و دخترش، بیست و سه عضو دیپلماتیک سفارت انگلیس در مسکو