3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

زنده: ادای احترام ملی فرانسه به قندهار در حمله تروریستی کشته شده است

فرانتزرویسم حمله تروریستی فرانسه به فرانسه احترام ملی به قندهار که در عملیات تروریستی کشته شده است مرتبط است ردیابی داده های موفقیت آمیز Social social li_tracker Tweetprint Pascal Pavani AFP ژاندارم های فرانسوی یک تابوت در پرچم ملی حاوی جسد کشته شده همکار خود، سرهنگ دوم آرنو بتلامام در 27 مارس 2018 ویدیو byFRANCE 24Text byFRANCE 24Follow france24_en در twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 28Follow FRANCE 24 جلسه زنده مراسم ملی افتخار سرهنگ دوم آرنو بتلامام قندهار که پس از یک حمله تروریستی در سال گذشته فوت کرد