3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سارکوزی، رییس جمهور پیشین فرانسه "جیغ زدن" فرانسه با نگرانی های قانونی روبرو شد

نیکولا سارکوزی فرانسوا فرانسه فرانسوی سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به دلیل اختلافات حقوقی مرتبط با رجیستر شدن اطلاعات موفقیت آمیز فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک فیسبوک Mayet de Montagne متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 20 نیکولاس سارکوزی که فرمانروای فرانسه به عنوان رئیس جمهور راست افراطی از سال 2007 تا 2012 است، یک شخصیت متضاد در سیاست فرانسه است که توسط