3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سارکوزی، فرمانده سابق فرانسه، در بازداشت پرونده کمک های مالی لیبی

سارکوزی، فرماندار سابق لیبی، رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور فرانسه، سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در دیدار با مقامات لیبی، معمر قذافی، از 25 ژوئیه 2007 در دیدار رسمی خود با لیبی، دست دارد. Text byFRANCE 24Follow france24_en twitter آخرین به روز رسانی 2018 03 20 رئیس جمهور فرانسوی فرانسه، نیکولا سارکوزی، برای بازجویی از سوی محققانی که به دنبال تامین مالی مشکوک لیبی در انتخابات سال 2007 خود هستند، دعوت شده است