3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فرانسه برای کاهش سن مدرسه اجباری از 6 تا 3 سال

FranceschoolsEmmanuel MacronFrance France برای کاهش سن مدرسه اجباری از 6 تا 3 سالگی مرتبط مرتبط با ردیابی اطلاعات ردیابی Social social li_tracker Tweetprint آن کریستین Poujoulat AFP متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 27 رئیس جمهور فرانسوی امانوئل Macron روز سه شنبه اعلام کرد که مدرسه برای همه کودکان از سه سالگی واجب خواهد شد به جای شش به عنوان بخشی از او قصد دارد سیستم آموزش و پرورش را لرزاند حرکت برای کاهش آستانه تنها بر اقلیت خانواده ها تاثیر می گذارد که 97.6 درصد از کودکان فرانسوی که قبلا در مدرسه در سن سه سالگی تحصیل کرده اند،