فرانسه مکرون وعده داده است تا با ضد یهودیان مبارزه کند

فرانسه اممانوئل مکروناتی سمینیسم فرانسه فرانسوی ها مکرون به قول خود برای مبارزه با آنتی سنی گرایانه می پردازد و از قابلیت های مرتبط استفاده می کند. ردیابی اطلاعات ردیابی اجتماعی لیدویک مارین، رئیس جمهور فرانسه، سخنگوی فرانسوی، سخنرانی می کند. در طی شام? 33 ساله شورای نمایندگان موسسات یهودی فرانسه، نمایندگان کنگره فرانسوی کنفرانس CRIF در روز 7 مارس در پاریس ویدیو byFRANCE 24Text توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 08 رئیس جمهور فرانسوی امانوئل مکرن متعهد چهارشنبه برای محکم مبارزه علیه ضد سامی گرایی هر جا که سطوح آیا