فرانسه و چالش ردیابی 20،000 افراطی مظنون

counter terrorismFrancepoliceFrance France و چالش ردیابی 20،000 افراط گرایی مشکوک مرتبط با ردیابی اطلاعات ردیابی Social social li_tracker Tweetprint آرشیو AFP متن توسط NEWS WIRES آخرین به روز رسانی 2018 03 26 آخرین حمله در فرانسه توسط یک تفنگدار که شناخته شده به عنوان یک تهدید بالقوه منجر به تمرکز تازه بر روی نحوه نگهداری کشور پیگیری افراطیان مظنون به اسلامگرای فرانسه وزارت داخله در فرانسه 39 چیزی را که به عنوان "پرونده S" شناخته می شود جمع آوری می کند که به معنای امنیت است که شامل افرادی است که مظنون به یک رادیکال از جمله خطرناک هستند