فرانسه، Macron تعهد 700 میلیون یورو برای پروژه های خورشیدی در کشورهای در حال توسعه

امانوئل مکرون، هندوستان، نیجریه، مریلند، مریلند، نیجریه، نیجریه، نیجریه، مریلند، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک، نیویورک. هند برای ترویج سرمایه گذاری بیشتر در انرژی تجدید پذیر مکرون که در ماه دسامبر هشدار داد که انتقال جهانی به آینده انرژی سبز خیلی آهسته است، اعلام کرد که فرانسه 700 میلیون دلار اضافی