30 فروردین 1397
صفحه اصلی

قانونگذاران از "خط قرمز" هشدار می دهند، زیرا Trump به روسیه تحقیق می کند

دونالد ترامپساسروبرت مولر، معاون وزیر امور خارجه، از خط قرمز خبر داد و آن را به عنوان خط قرمز تسلیم کرد. تظاهرات اطلاعاتی روسیه، پیگیری اطلاعات را دنبال می کند. اسکایپ، فیسبوک، فیسبوک، فیسبوک، فیسبوک، توییتر، فیسبوک، فیسبوک، فیسبوک، توییتر، فیسبوک، توییتر، وردپرس، دونالد تامپس، مشاور وزیر دفاع آمریکا، به توافق رسیدند. حملات او به تحقیقات روسیه رابرت مولر به عنوان محرمانه در برابر او، اما متوقف فقط کوتاه هدف قرار دادن وکیل ویژه ای که قانونگذاران سارقان هشدار دادند که خط قرمز عظیم را متقابل در یک مورن