ماكرون در انگلستان نقش روسیه در مسمومیت اسكریپال را بر عهده دارد

نخست وزیر بریتانیا، ترنس مای در یک رویداد در موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن در 18 ژانویه 2018 سخنرانی می کند. متن توسط NEWSS رئیس جمهور فرانسوی امانوئل مکرون در روز پنج شنبه بریتانیا را متهم کرد که مسئول مسمومیت عصبی یک جاسوسی سابق بوده و گفته است که هیچ توضیحی قابل قبول دیگری وجود ندارد.