منچستر یونایتد از شکست لیگ قهرمانان در برابر سویا شکست خورد

لیگ قهرمانان، منچستر یونایتد، ورزشگاه های ورزشی، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، منچستر یونایتد، لیگ قهرمانان، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ قهرمانان اروپا. از لیگ قهرمانان به عنوان Wissam بن یادر دو بار در چهار دقیقه نیم دقیقه دو بار به بارسلونا برای اولین بار در 60 سال گذشته با یک پیروزی فوق العاده در اولدترافورد